Lễ khánh thành công trình “Toledo sport handicap cantre”

Vào thàng 10 năm 2011 , Nữ hoàng Tây Ban Nha – Bà Sofia đã đến dự lễ khánh thành công trình “Toledo sport handicap cantre” và bắt tay chúc mừng kts Salvador Perez Arroyo – kts trưởng thiết kế công...
Vào thàng 10 năm 2011 , Nữ hoàng Tây Ban Nha – Bà Sofia đã đến dự lễ khánh thành công trình “Toledo...