Salvador Pe’rez Arroyo – Cuộc đời thử nghiệm

Trong những ngày đầu năm mới 2016, Kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo đã cho xuất bản cuốn tự truyện “Cuộc đời thử nghiệm”.
Trong những ngày đầu năm mới 2016, Kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo đã cho xuất bản cuốn tự truyện...