sdesign

Welcome

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

sdesign

Add: Floor 3 - Sakura Tower - 47 Vu Trong Phung - Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Welcome

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

sdesign

Add: Floor 3 - Sakura Tower - 47 Vu Trong Phung - Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Welcome

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

sdesign

Add: Floor 3 - Sakura Tower - 47 Vu Trong Phung - Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Welcome

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

sdesign

Add: Floor 3 - Sakura Tower - 47 Vu Trong Phung - Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Welcome

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

Lưu trữ tháng August 2016

Họp dự án “Quy hoạch 1/500 khu dịch vụ, du lịch và đô thị sinh thái khu B42 Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Họp dự án “Quy hoạch 1/500 khu dịch vụ, du lịch và đô thị sinh thái khu B42 Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Sáng ngày 19/8/2016, đại diện Sdesign và Chủ đầu tư đã họp tại phòng họp Sdesign về dự án “Quy hoạch 1/500 khu dịch vụ và đô thị sinh thái khu B42 Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Buổi họp đã đi đến...
Sáng ngày 19/8/2016, đại diện Sdesign và Chủ đầu tư đã họp tại phòng họp Sdesign về dự án “Quy hoạch...
Họp, khảo sát hiện trạng khu kinh tế cửa khẩu Bắc Luân 2, cửa khẩu Đông Hưng – Trung Quốc

Họp, khảo sát hiện trạng khu kinh tế cửa khẩu Bắc Luân 2, cửa khẩu Đông Hưng – Trung Quốc

Ngày 09/08/2016, Mr Salvador cùng đoàn kiến trúc sư Việt Nam đã đến tham dự cuộc họp, khảo sát tại cửa khẩu Bắc Luân 2 – Móng Cái – Quảng Ninh, cửa khẩu Đông Hưng – Trung Quốc. Đại diện khách tham dự...
Ngày 09/08/2016, Mr Salvador cùng đoàn kiến trúc sư Việt Nam đã đến tham dự cuộc họp, khảo sát tại...
Hình ảnh đi thị sát công trường Cung quy hoạch của Lãnh đạo tỉnh Quản Ninh

Hình ảnh đi thị sát công trường Cung quy hoạch của Lãnh đạo tỉnh Quản Ninh

Hôm nay, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Đại diện công ty SDesign đi thị sát chất lượng, tiến độ dự án cung quy hoạch Thành phần gồm có: Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh: Đồng chí Nguyễn Văn Đọc Phó chủ...
Hôm nay, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Đại diện công ty SDesign đi thị sát chất lượng, tiến độ dự án...