Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

Độc đáo - Bền vững - Hiện đại - Thân thiện với môi trường

Lưu trữ tháng January 2019

Tập thể SDesign tiến hành họp tổng kết năm 2018

Tập thể SDesign tiến hành họp tổng kết năm 2018

Tập thể SDesign đã tổ chức tổng kết cùng nhìn lại thành quả của cả tập thể trong năm 2018, cùng nhau đưa ra định hướng công việc trong năm 2019
Tập thể SDesign đã tổ chức tổng kết cùng nhìn lại thành quả của cả tập thể trong năm 2018, cùng nhau...
SDesign Cho ý kiến về dự thảo quy hoạch chung xây dựng khu vực phía nam huyện Hoành Bồ

SDesign Cho ý kiến về dự thảo quy hoạch chung xây dựng khu vực phía nam huyện Hoành Bồ

Ngày 11/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, BTV huyện ủy đã tổ chức cuộc họp nhằm nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo quy hoạch chung xây dựng khu vực phía...
Ngày 11/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, BTV huyện ủy...