SDESIGN THAM QUAN – HỌC TẬP TẠI SINGAPORE THÁNG 11.2019

Công ty SDesign tiếp tục tổ chức các chuyến đi tham quan học tập tại nước ngoài hàng năm cho nhân sự. Năm 2019 sau chuyến đi Bắc Kinh vào tháng 5 thì tháng 11 này nhóm Kiến trúc sư Quy hoạch, Cảnh...
Công ty SDesign tiếp tục tổ chức các chuyến đi tham quan học tập tại nước ngoài hàng năm cho nhân...