SDESIGN BÁO CÁO THÀNH CÔNG Ý TƯỞNG THIẾT KẾ QUY HOẠCH CÔNG VIÊN TRUNG TÂM CẨM TRUNG, CẨM PHẢ

Ngày 16/03/2021, SDesign đã có buổi báo cáo Thành Ủy thành phố Cẩm Phả về Ý tưởng thiết kế Quy hoạch Công viên Trung tâm Cẩm Trung, Cẩm Phả. Dưới sự cố vấn chuyên môn của GS.TS.KTS Salvador, Anh...
Ngày 16/03/2021, SDesign đã có buổi báo cáo Thành Ủy thành phố Cẩm Phả về Ý tưởng thiết kế Quy hoạch...