TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2017 CỦA SDESIGN

     Buổi tổng kết diễn ra ngày 10.2.2018 , chủ trì phiên họp là chủ tịch HĐQT và ban giám đốc của SDesign. Tất cả đã cùng nhìn lại những thành quả đạt được trong năm 2017, những mục tiêu đặt ra trong năm vừa qua tập thể SDesign đã nỗ lực 200% để hoàn thành một cách tốt nhất, . Sang năm 2018 sẽ còn rất nhiều khó khăn trước mắt nhưng một tập thể đoàn kết sẽ chinh phục mọi khó khăn .

Sdesign – TEAM, Together Everyone Achieve More!