Họp báo cáo phương án kiến trúc dự án “Cửa Khẩu Bắc Luân 1 và dự thảo nhiệm vụ quy hoạch Cửa khẩu Bắc Luân 2”

Ngày 4/6/2016, tại UBND thành phố Móng Cái đã tổ chức cuộc họp giữa Chủ đầu tư (lãnh đạo TP Móng Cái, BQL dự án công trình TP Móng Cái, phòng Quản lý đô thị, Chi cục Hải quan, đại diện Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương) và đơn vị tư vấn thiết kế Sdesign (Mr Salvador – Chủ tịch HĐQT, Ms Nguyễn Hải Yến – Tổng Giám đốc, cùng các KTS tham gia thiết kế).
IMG_3336_result

IMG_3337_result
Tại cuộc họp, Sdesign trình bày phương án kiến trúc dự án Cửa Khẩu Bắc Luân 1 và dự thảo nhiệm vụ quy hoạch Cửa khẩu Bắc Luân 2. Đơn vị tư vấn nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của lãnh đạo UBND TP Móng Cái và các cơ quan chức năng liên quan.
Cuộc họp kết thúc lúc 12h ngày 4.6.2016.