Dự án/ Projects

Bảo tàng thư viện Quảng Ninh/QUANG NINH COMPLEX OF MUSEUM & LIBRARY

QUANG NINH COMPLEX OF MUSEUM & LIBRARY

 • Consulting design: SDesign
 • Location: Cultural attraction column 3,  Hong Hai ward, Ha Long city, Quang Ninh province, Viet Nam
 • Year of design: 2012-2013
 • Works: architecture, interior, exhibition
 • Total footprint area: 23822 m2
 • Year of finish: 2013
 • Investor: Quang Ninh province, Viet Nam
 • Total investment: ~ 1200 billion VND

Description: modern museum and library of Quang Ninh province with 3 buildings and 3 floors.

 

Bảo tàng thư viện Quảng Ninh

 • Tư vấn thiết kế: SDesign
 • Địa chỉ: khu văn hóa cột 3, phường Hồng hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • Năm thiết kế: 2012-2013
 • Hạng mục tư vấn: kiến trúc, nội thất, trưng bày
 • Tổng diện tích sàn: 23822 m2
 • Năm hoàn thiện: 2013
 • Chủ đầu tư: tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 • Tổng mức đầu tư: ~1200 tỷ đồng

Mô tả: tổ hợp 3 bảo tàng – thư viện gồm 3 khối nhà 3 tầng theo phong cách kiến trúc hiện đại, nằm bên bờ vịnh Hạ Long

 

 • Công trình nhận giải thưởng công trình tiêu biểu của năm 2013
 • Công trình nhận giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2014