Dự án/ Projects

Tháp đồng hồ / Clock tower

THÁP ĐỒNG HỒ
Địa điểm: trung tâm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Năm thiết kế: 2014
Hạng mục tư vấn: kiến trúc
Tổng diện tích xây dựng: …m2
Tình trạng: đang hoàn thiện
Chủ đầu tư: thành phố Hạ Long
Tổng mức đầu tư: …
Mô tả: đây là công trình thay thế cho công trình “Cột đồng hồ”, là biểu tượng của thành phố Hạ Long trước đây. Mang phong cách hoàn toàn hiện đại, công trình hứa hẹn là biểu tượng mới đầy ấn tượng của thành phố du lịch Hạ Long.

CLOCK TOWER
Location: center og Ha Long city, Quang Ninh provice, Viet Nam
Year of design: 2014
Works: architecture
Total area of construction: …m2
Situation: waiting for approval of city investor: Ha Long city total investiment: not published
Description: located in the center of Ha Long city as a symbol of history. It is transferred fo morden symbol.