Dự án/ Projects

Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm Quảng Ninh / quang ninh exhibition of urban planning & expo

CUNG QUY HOẠCH, HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM QUẢNG NINH
Địa chỉ: khu văn hóa cột 3, phường Hồng hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Năm thiết kế: 2014
Hạng mục tư vấn: kiến trúc, nội thất, trưng bày
Tổng diện tích sàn: 20678 m2
Tình trạng: đang thi công
Chủ đầu tư: tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tổng mức đầu tư: ~1051 tỷ đồng
Mô tả: kiến trúc hiện đại phỏng sinh học, công trình có kiến trúc, kết cấu đặc biệt và là duy nhất trên thế giới.

QUANG NINH EXHIBITION OF URBAN PLANNING & EXPO
Location: Cultural attraction column 3, Hong Hai ward, Ha Long city, Quang Ninh province, Viet Nam
Year of design: 2014-2015
Works: architecture, interior, exhibition
Total footprint area: 20678 m2
Situation: under construction
Investor: Quang Ninh province, Viet Nam
Total investment: ~ 1051 billion VND
Description: modern building with biomimetic architecture