Dự án/ Projects

Đảo Ngọc Vừng / Ngoc Vung Island

Đảo ngọc Vừng thuộc địa phận huyện Vân Đồn Quảng Ninh, với diện tích khoảng 45km2.

Đảo có những lợi thế mạnh về điều kiện tự nhiên và sức hút lịch sử hấp dẫn. Ở đảo hoàn toàn qui tụ đầy đủ các lợi thế để phát triển ngành du lịch. Nhận rõ điều đó, theo như …., chính phủ đã định hướng phát triển đối với đảo: xây dựng đảo thành trung tâm nghỉ dưỡng, hình thành và phát triển các khu du lịch của đảo nhằm khai thác lợi thế tự nhiên; xây dựng bến tàu và phà cao tốc để phục vụ cho các nhu cầu trên đảo; sắp xếp, cải tạo lại khu dân cư để gìn giữ, tránh tác động xấu tới tự nhiên.

Công ty SDesign đã đưa ra phương án quy hoạch, đáp ứng được các yêu cầu theo như định hướng đã nêu

v3 anh pc 1