Dự án/ Projects

SALA MEGAMALL TOWER

Sala MegaMall – Tower
Tổ hợp thương mại – văn phòng
Diện tích : 80.000m2
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Thiết kế : SDesign