Dự án/ Projects

Villa Nam Đô 

Tên công trình: Villa Nam Đô
Địa điểm công trình: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất: 457 m2
Diện tích xây dựng: 236 m2
Quy mô: 03 tầng nổi, 1 tầng hầm
Người thiết kế: KTS Salvador Perez Arroyo
Năm hoàn thành: Đầu năm 2018