Tuyển dụng / Recruitment

Tuyển Dụng 2018 – SDesign

Tuyển Dụng 2018 – SDesign

uyển dụng: Kiến trúc , Thiết kế, Xây dựng 1. Thông tin tuyển dụng: – Số lượng tuyển: 02. –  Chức vụ: Chuyên viên – nhân viên. – Thời gian làm việc: full-time. – Mức lương: thoả thuận theo năng lực và...
uyển dụng: Kiến trúc , Thiết kế, Xây dựng 1. Thông tin tuyển dụng: – Số lượng tuyển: 02. –  Chức vụ:...
Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng

Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng

Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng. 1. Thông tin tuyển dụng: – Số lượng tuyển: 03. –  Chức vụ: Chuyên viên – nhân viên. – Thời gian làm việc: full-time. – Mức lương:...
Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng. 1. Thông tin tuyển dụng: – Số...
Tuyển dụng: Kiến trúc sư ( Thiết kế ý tưởng )

Tuyển dụng: Kiến trúc sư ( Thiết kế ý tưởng )

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Salvador Perez Arroyo và cộng sự (Sdesign) Tuyển dụng 02 vị trí kiến trúc sư (thiết kế ý tưởng) làm việc full-time tại chi nhánh công ty tại Hà Nội  Địa điểm làm việc: Tầng...
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Salvador Perez Arroyo và cộng sự (Sdesign) Tuyển dụng 02 vị trí kiến trúc...
Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng

Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng

Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng. 1. Thông tin tuyển dụng: – Số lượng tuyển: 05. –  Chức vụ: Chuyên viên – nhân viên. – Thời gian làm việc: full-time. – Mức lương:...
Tuyển dụng: Kiến trúc – TK nội thất, Thiết kế – Mỹ thuật, Xây dựng. 1. Thông tin tuyển dụng: – Số...
Tuyển dụng tháng 6: Kiến trúc sư triển khai

Tuyển dụng tháng 6: Kiến trúc sư triển khai

Tuyển Kiến Trúc Sư Bổ Kỹ Thuật 1. Thông tin tuyển dụng: – Số lượng tuyển: 02. – Thời gian làm việc: full-time. – Mức lương: thoả thuận theo năng lực và công việc. 2. Mô tả và yêu cầu công việc: + Tốt...
Tuyển Kiến Trúc Sư Bổ Kỹ Thuật 1. Thông tin tuyển dụng: – Số lượng tuyển: 02. – Thời gian làm việc:...