Tin tức / News

Dự án: Cảnh quan tuyến biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dự án: Cảnh quan tuyến biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 với mục tiêu phát triển toàn...
Quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Chủ tịch UBND...
“Lát cắt đầu tiên của con cá” – Hội chợ & triển lãm tỉnh Quảng Ninh

“Lát cắt đầu tiên của con cá” – Hội chợ & triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Công trình “Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh” đã được thi công với những “lát cắt đầu tiên của con cá” đang về tới công trường. Dưới đây là 1 số hình ảnh được ghi lại trong ngày...
Công trình “Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh” đã được thi công với những “lát...