HỌP BÁO TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG KHU VILLA TRƯỚC TẬP ĐOÀN FLC

Ngày 8.01.2018.

Tại trụ sở của tập đoàn FLC ngụ tại đường Lê Đức Thọ TP. Hà Nội . CTCP tư vấn thiết kế Salvador Perez Arroyo vs cộng sự (SDesign) đã trình bày các ý tưởng về khu Villa trong tương lai thuộc dự án của FLC tại thành phố Hạ Long. 

 (Đại diện Phía công ty SDesign)

(Đại diện các phòng ban của FLC)

     Có 2 phương án thiết kế khu Villa. Phương án thứ nhất gồm 2 loại Villa lớn và nhỏ đảm bảo tiêu chí không gian độc lập, môi trường sống xanh, trang thiết bị, thiết kế hiện đại, khái niệm “finger green” được đưa ra, tầm nhìn hướng ra vịnh,… Phương án thứ hai cũng đảm bảo tiêu chí như vậy  nhưng được chia thành 3 loại Villa khác nhau. Tất cả phải phù hợp với tiêu chí 6 sao của thế giới.

SDesign!