Lễ trao giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất

Lễ trao giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất đã được trang trọng tổ chức ngày 25.4.2019 tại cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô SDesign đã nhận 3 giải thưởng liên tiếp:

1. Giải vàng cho công trình tổ hợp : bảo tàng – thư viện – cung quy hoạch thành phố Hạ Long

2. Giải bạc quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảnh Ninh

3. Giải bạc cửa khẩu quốc tế và trạm kiểm soát liên ngành